Tuesday, May 23, 2006

ســـــــــــــــــــيرة ذاتيــــة لتغــريبــــة الســـكندرى التــائــــه:
هــذه الســـير ة الذاتيــة لتغــريبتى هـى محــاولة للتســجيل و الفهــم و الرصــد ربما يمكــننى أن أرصـــد خطــوات خــروجــى مـن مــدينــة البحــر المقــدســة ( الأســكندريـة ) و دخــولى إلى هــذه الأرض الغــريبــة التى وقعــت فى حــبها و لا أدرى بعــد إن قبلتنى أم تســتعد لطــردى من على ســــطحهــا.... هــذا مــا لا أدريــه و لكــنى أمــل فى أن أســـتـطيع صــياغـة تجــربتى بشــــكل متكــامل أو واضـــح يمكــنى مـن التواصـل مع العــالم الذى يبــدو قــريبا جــدا و ممتزجــا بقـــدر ما يبــدو بعــيدا و متنائيــا, و قــدر ما أبدو ممتزجا فى مجــتمع متنوعــا بشــكل مدهــش و لدرجــة أننى لا أشــعر بأغــتراب , إلا إننى أشــعر بوحــدة مخــيفة مهــيمنــة علــى كــل وجــودى و أنعــزال شـــديد و عمــيق كأننـــى وحــيد فــى هــذا العــالم, و أنــا وحــيد فعــلا فــى مــدينــة الوحــيدين, و مغــترب فــى أرض المغــتربيــن.....يـا ألـــم قلــبى الوحــيد و المــرتعــب و الشــــجاع ....لــنرى كــيف ســـتكون أيامــى فــى هــذا الأغــتراب

No comments: