Wednesday, May 31, 2006

هلوسه :
لو أن للقلــق الحــارق و الأنتظــار المــخيف ألــه , فكــيف ســيكون شــكله و أى مســخ مرعــب ســتكون صــورته؟ و أى كـائن ملعــون ســيكون حــيوانه المقــدس ؟ هــل ســيقبل أضــاح غــير الدم ؟ و الوقــت ؟ و ســاعــات الحــياة نفســها؟ هــل ســيمتص كقــرابين كل لحظــات الســعادة و البهجــه, ينتــزع الأبتســامات و يجففها فى لوعــة اليأس ليزين بهــا بوابات معــبده المشــئوم ؟ هــل ســيمنح كهنتــه
الأمــل ثم يعـودوا لينتزعوه فـتكون مرارات اليأس الحــارقــة الصـلوات المرفوعــة لأله الأنتظــار و القلــق ؟
هــذه مــدينـة عــشتار , لا وجود لمولوخ هــنا , ربمــا ألتهمته كاهــنات عشــتار فى ثورة تضــراعاتهــن الوحشــية لعشــتار التى مــن ذهــب و زجــاج , عــشتار باردة و فجــة , لكنهــا ليســت قاســيه , بـل مرحــبة و مانحــه , هــذه مــدينة لا تنكســر فيهــا القلــوب , هــذه مــدينة القلوب الصلــبه , ليســت قاســيه لكنهــا فقــط صلبــة ولامعــه و قــويه و متحــدية و مرحــبة و مبتســمة و مبتهجــة , أنــا أعشــق هــذه المــدينة , هــى تســتحيل مــدينتى المقــدســة , أرض الغــرباء التى لا تديــر ظهــرهــا لأحــد , مــدينــة الحــياة و الحــرية , مــدينة ألا تخــافوا ولا تحــزنوا فصــدرهــا مــترع دائمــا بالنبيــذ , حــتى لو كــأن نبيــذا يأتى معــلبا فى علــب مســتوردة مــن الصــفيح المذهــب .
مــنذ أيــام و أنا أعــبر الشــارع كــنت أقف علــى الرصــيف مــع : هــنود و باكســتانيين و أوزبك و صــينيين و تابلاند و فـلبينيين و أمارتيين و عمانيين و شــوام .... جــميلة هـى هــذه الأرض كأنهــاجــنة التناغــم الأثنى و الثقافى و الحضــارى , لكن ... ملعونة هـذه اللكن , لكــل جــنة شــيطان , و الشــيطان هــنا يكــرهــنى لأننى مصــرى , و الشــيطان هاهنا غــريب مثلــى , و الشــيطان هاهنــا يتحــدث العــربية بلهجــة شــرق المتوســط ... مصـــر التى تبــدو بالنســبة لى كأنها فى بعــد فيزيائى أخــر لا تمــدنى بأى غــرور قـومى , كــل ما لدى هــو أعــتزازى بأننى أنســان و بأننى لن أنحــط لمســتوى هــؤلاء العنصــريون الصــغار
ِ

No comments: